Botič s padlým stromem po letní bouři, olej na plátně 70 x 79 cm, 2013, plenérová malba

Meandr Botiče se sedícím ledňáčkem, olej na plátně , 2013 , plenérová malba 

 Zrcadelní v meandru Botiče, olej na plátně, 2013, plenér

Padlý strom přes Botič, olej na plátně 32 x 38 cm, 2013, plenér