Filip Kudrnáč 

 Vzdalání :   

Střední  odborná škola výtvarná Václava Hollara , 

Akademie výtvarných umění v Praze

 

 

Narodil jsem se a pracuji v Praze

Od 4 let jsem navštěvoval  lidovou školu umění a po základní škole jsem byl přijat na střední výtvarnou školu V. Hollara, kde  jsem krom malby, kresby, sochařství a grafiky studoval i propagační výtvarnictví  a fotografii.  Poté jsem absolvoval náhradní vojenskou službu  . Během dalších let jsem absolvoval Akademii výtvarných umění, kde jsem nejprve u profesora  Nepraše pokračoval ve svém studiu konceptuality klasického helénistického sochařství, ale poté jsem se opět začal zabývat malbou a zejména jejími klasickými technologiemi vycházejících z renesance. 
Věnuji se všem oborům klasického výtvarného umění , především je to tedy figurální malba,  krajina, portrét, figurální kresba, grafika, zátiší a socha . Zcela přirozeně a instinktivně pokračuji v tradičních řemeslných postupech  v rámci dlouhodobě stálých a historicky ověřených a uznávaných uměleckých hodnot,  kde obsahová a estetická stránka spolu harmonicky spolupracují a utváří celkový výraz a význam uměleckého díla.
Moje umělecké vnímání a vidění je víceméně lyrické a používám vrozený , klasický rukopis  k zachycování  romantických , mytologických  i surreálných témat a krásy  přírody. 
Tradiční estetikou a poetikou se snažím reflektovat a zpracovávat stále platný , aktuální obsah a chci poskytovat především kladné příklady a duchovní hodnoty , které se dají ve výtvarném umění více, než jakoukoli jinou technikou , vyjádřit právě ověřenými staromistrovskými  řemeslnými postupy  skýtajícími největší paletu výrazových  prostředků.                                                                     
Holandská květinová zátiší symbolizující svou nádherou smrtelnou podstatu naší existence ve vesmíru ,  barokní krajinomalby Jacoba van Ruisdaela, nebo lesní scény Ivana Šiškina oslavující monumentalitu přírody mohou být v dnešní době  tím nejaktuálnějším a nejkonceptuálnějším  uměním . Tyto staré obrazy jsou stejně současné, jako jsou pro člověka životně potřebné ony stromy, které na nich jsou namalované a které třeba ještě někde i dodnes stojí, podobně jako u staletých dubů v Choltické oboře.       
Používám  převážně technikou jemné hladké malby vlámsko italské školy a v klasicky stavěných kompozicích se snažím spojovat nejčastěji kolorit a religiozitu vrcholné renesance  se symbolickou nostalgií a naléhavostí konce 19. století . V plenéru se snažím zaznamenávát atmosféru a kontrast co nejširší barevné škály odstínů záře slunečního světla a chladu stínů . Napříč všemi slohy a styly se snažím propojit monumentalitu  holandské barokní veduty s realistickým zachycením imprese  přírodní scény v konkrétním  časovém úseku. 
Inspiruje mě mimo jiné i  zpěv, sport a  rockandroll,  což občas v mé tvorbě vyúsťuje do určité formy pop-artu.
Obrazy Venuší s tématem lásky, prosluněné krajiny , vlčí máky a potoční zákoutí, sochy Elvise a Gotta, nebo portréty zářících hvězd operního nebe, nejsou jen mou výpovědí o vlastním cítění, ale mohou být případně i ironickým nastavením zrcadla modernistickým nezobrazivým principům, nebo konceptualistickým teoriím o antiumění, které klasické estetické hodnoty a řemeslné formy neuznávájí.  
Například obraz ELLE tedy není postmoderní ironií  klasického vidění ideálu Venuše, ale je naopak spíše přáním  návratu  k původnímu chápání smyslu umění a k přírodě, na které jsme životně závislí. 
Schopnost vnímat a zobrazovat duchovní a estetickou krásu věcí  kolem sebe je pro mě ta největší inspirace a to nejsilnější umělecké  téma. Je to hlavní důvod, proč dělám umění a proč mě to baví.  
 
Filip Kudrnáč 

 

 Nejdůležitější výstavy :

1997 Praha, Mánes -Výstava AVU

2000 Praha, Mánes -Výstava AVU

2000 Praha, Galerie AVU

2000 Peru, AVU v Limě

2001 České Budějovice , Wortnerův dům

2001 Praha, Veletržní palác - Výstava diplomantů AVU

2002 Plzeň, Galerie města Plzně

2003 Praha, Palác Lucerna, Galerie Tvrdohlaví

2004 Praha, Jízdárna Pražského Hradu - Malba dnes

2005 Praha, Galerie hlavního města Prahy , Staroměstská radnice - vlastní retrospektivní výstava

2007 Praha, GHMP, Městská Knihovna

2008 Praha, Galerie AVU 

2008 Mnichov, Transfer - ateliery AVU

2009 Brno, Dům pánů z Kunštátu, Transfer - ateliery AVU

2009 New York, USA, Transfer - ateliery AVU

2009 Valašské Meziříčí, Galerie Sýpka - výběr z díla

2010 Praha , Galerie 21.st.  - současná malba

2011 Chrudim, Výstavní síň v divadle Karla Pippicha - současná malba

2011 Londýn Stuckismus

2011 Praha Mánes, Art Prague 

2012 Praha Galerie Petra Brandla 

2012 Praha DOX- umělecký salon

2012 Chyně, obrazy z plenéru v Hostivicích

2013 Chyně, obrazy z plenéru 
2013 Jílové u Prahy - krajinomalby

 

 zastoupení v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí ( USA , Německo, Itálie........),  2005 mezinárodní cena Salvadora Dalího ...